Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Giới thiệu chung

I. Khái quát: Ngày 10/8/1961 đế quốc Mỹ mở cuận chiến tranh hoá học ở Việt Nam. Trong thời gian 10 năm (Từ 1961 đến 1971) Mỹ đã rải trên 80 triệu lít chất độc hoá học trong đó có chứa trên 366 kg dioxin là chất cực độc đối với môi trường và  con người sinh thái. Chất độc da cam/ dioxin đã làm cho hơn 3 triệu người là nạn nhân và 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Trong đó tỉnh Cà Mau có trên 17.000 người bị nhiễm và nghi bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin, có trên 13 gia đình có 3 nạn nhân trở lên.