GIỚI THIỆU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH CÀ MAU

I. Khái quát:

      Ngày 10/8/1961 đế quốc Mỹ mở cuận chiến tranh hoá học ở Việt Nam. Trong thời gian 10 năm (Từ 1961 đến 1971) Mỹ đã rải trên 80 triệu lít chất độc hoá học trong đó có chứa trên 366 kg dioxin là chất cực độc đối với môi trường và  con người sinh thái. Chất độc da cam/ dioxin đã làm cho hơn 3 triệu người là nạn nhân và 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Trong đó tỉnh Cà Mau có trên 17.000 người bị nhiễm và nghi bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin, có trên 13 gia đình có 3 nạn nhân trở lên. Hậu quả của của cuộc chiến tranh hoá học đã để lại di chứng cho nhiều thế hệ. Phần lớn gia đình nạn nhân sống trong đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ.

     Ngày 07 tháng 6 năm 2005, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau (Cà Mau Association for Victims of Agent Orange/dioxin) được chính thức thành lập nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Cà Mau, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài. 

    Hội Nạn nhân  chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau  là tổ chức xã hội từ thiện, bao gồm các thành viên là nạn nhân chất dộc Da cam/Dioxin và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc Da cam/Dioxin và quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin. Hội Nạn nhân  chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của nhà nước, các quy định của tỉnh Cà Mau và Điều lệ của Hội Nạn nhân  chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tên tiếng Việt: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau

Tên tiếng Anh: Cà Mau Association of Victims of Agent Orange/Dioxin 

Thành lập ngày 07/6/2005 theo Quyết định số 78/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 49A, đường Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903.550882                   Fax: 02903.550882

Website: http://hnncddc.camau.gov.vn

Email: hnncddccamau@gmail.com

Tài khoản Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Cà Mau:

Số tài khoản:  VND: 3761 0 1064199 91048

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau

Đại Hội I nhiệm kỳ (2005-2010)

    Tháng 6/2015, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2005 - 2010). Ông Trịnh Minh Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Hội: 04 vị , uỷ viên  Ban chấp hành Hội: 09 vị , Ban Kiểm tra: 03 vị. Ông Huỳnh Thanh Vũ được bầu làm Chủ tịch Hội.

   Tỉnh hội đã có định hướng phát triển mở rộng thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin  tới 9/9 huyện trên địa bàn tỉnh và 101/101 xã, phường, thị trấn.

    Ngày 04/12/2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau lần thứ II nhiệm kỳ (2009 – 2013). Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ (2009 – 2013). Ông Trần Thanh Phong, tái cử Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Xuân Hùng, bà Nguyễn Tuyết Nga được tái cử là Phó Chủ tịch Hội.

  Ảnh Đại hội II, nhiệm kỳ (2009-2013)

    Tháng 10/2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ (2013- 2018). Đại hội bầu: Ban chấp hành 23 vị (trong đó: Ban Thường vụ: 05 vị), Ban Kiểm tra: 03.vị. Ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Chủ tịch, bà Nguyễn Tuyết Nga và ông Đặng Văn Mỹ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Ảnh Đại hội III, nhiệm kỳ (2013-2018)

   Ngày 30/10/2018 Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau Đại hội Đại biểu lần thứ IV (2018-2023). Đại hội bầu ban chấp hành 19 vị (trong đó Ban Thường vụ 05 vị), Ban Kiểm tra 03 vị.

    Ông Nguyễn Xuân Hùng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội, ông Đặng Văn Mỹ giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội.

   Ảnh: Đại hội IV, nhiệm kỳ (2018-2023)

   Đến nay, đã có 9/9 huyện đã thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 101 đơn vị đạt 100% xã, phường, thị trấn có Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

   Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đã, đang và sẽ thực hiện nhiều hoạt động giúp nạn nhân như:

1. Giúp nạn nhân khám chữa bệnh và phục hồi chức năng.

2. Giúp nạn nhân, những người còn có thể học, được học nghề và học chữ.

3. Giúp dỡ thường xuyên cho nạn nhân những nhu cầu cấp thiết cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

4. Tổ chức các buổi hội thảo về chất độc Da cam/ Dioxin.

5. Quan hệ các đoàn trong nước và ngoài nước đến thăm, giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với nạn nhân.

6. Xây nhà tình thương cho các nạn nhân chẩt độc Da cam/ Dioxin, trợ vốn chăn nuôi và buôn bán nhỏ tạo điều kiện cho nạn nhân vươn lên hòa nhập cùng xã hội.

7. Tư vấn, hướng dẫn nạn nhân tiếp cận và hưởng chính sách người có công, bảo trợ xã hội và các chính sách khác liên quan đến nạn nhân chất độc da cam.

     Hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau đã tạo được sự quan tâm của xã hội và sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới các nạn nhân. Các cấp cơ sở Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã giúp cho hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam tại địa phương. Hiện nay Hội đang phối hợp với Sở Lao động -TB&XH chuẩn bị thành lập cơ sở xông hơi tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau nhằm hỗ trợ cho nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin phục hồi tốt sức khỏe và cũng là nơi nạn nhân tàn tật nương tựa và các gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

      Tổng hợp các cấp khen thưởng từ ngày thành lập Hội đến nay:

  • Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen cho tập thể và 1 bằng khen cho cá nhân
  • TW Hội tặng 12 bằng khen cho tập thể và 12 bằng khen cho cá nhân, 42 Kỷ niệm chương
  • Tỉnh ủy Cà Mau Mau tặng 1 Bức trướng
  • UBND tỉnh tặng 36 Bằng khen cho tập thể, 68 Bằng khen cho cá nhân và 13 Bằng khen cho Nhà tài trợ
  • UBMTTQVN tỉnh Cà Mau tặng 47 Bằng khen cho tập thể, 58 Bằng khen cho cá nhân
  • Tỉnh Hội tặng 145 Giấy khen cho tập thể và 191 Giấy khen cho cá nhân, 380 Giấy chứng nhận Tấm Lòng vàng cho các nhà tài trợ.

II. Tổ chức:

Tỉnh hội
Ban Lãnh đạo

 

Chủ tịch Hội: Ộng Nguyễn Xuân Hùng

                                                                                                                              

Phó Chủ tịch Hội: Ông Đặng Văn Mỹ                                                                                                           

Các Chủ tịch Hội  qua các nhiệm kỳ: 

+ Ông Huỳnh Thanh Vũ (2005 - 2010)

+ Ông Trần Thanh Phong (2009 – 2014)

+ Ông Nguyễn Xuân Hùng (2015 đến nay)

- Các Phó Chủ tịch Hội qua các thời kỳ:

+ Ông Trần Thanh Phong (2005 – 2010)

+ Ông Nguyễn Xuân Hùng (2005 – 2014)

+ Ông Nguyễn Phước Tài (2005 – 2010)

+ Bà Nguyễn Tuyết Nga (2010 -2018)

+ Ông  Đặng Văn Mỹ (2015 đến nay)

Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ I (2005-2010)

Ban Thường vụ

1. Ông Huỳnh Thanh Vũ

2. Ông Trần Thanh Phong

3. Ông Nguyễn Xuân Hùng

4. Ông Nguyễn Phước Tài

Ủy viên Ban chấp hành

5. Ông Trần Kim Chung

6. Phạm Phạm Thuận Hà

7. Bà Trương Hồng Vững

8. Ông Huỳnh An

9. Ông Dương Thanh Hưởng

10. Ông Trần Thanh Liêm

11. Ông Huỳnh Thanh Vân

12. Ông Nguyễn Minh Hưởng

13. Ông Lý Nhạn

Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ II (2009 -2013)

Chủ tịch danh dự:  Ông Trịnh Minh Thành

Ban Thường vụ

1. Ông Trần Thanh Phong

2. Ông Nguyễn Xuân Hùng

3. Bà Nguyễn Tuyết Nga

4. Ông Đặng Văn Mỹ

5. Ông Huỳnh Thanh Vũ

6. Ông Phạm Thuận Hà

7. Ông Ngô Chí Hùng

Ủy viên Ban chấp hành

8. Ông Trịnh Minh Thành

9. Ông Trương Minh Hoàng

10. Ộng Trần Thanh Liêm

11. Ông Dương Thanh Hưởng

12. Ông Trần Quốc

13. Ông Đoàn Văn Bình

14. Ông Trần Thanh Tân

15.Ông Đỗ Văn Nghiệp

16. Ông Ngô Hải

17. Ông Huỳnh Hoàng Vân

18. Bà Trương Hồng Vững

19. Ông Trần Văn Việt

20. Ông Nguyễn Hồng Vệ

21. Ông Dương Việt Đoàn

22. Ông Lê Minh Đức

23. Ông Lê Minh Chính

24. Ông Lâm Minh Phụng

25. Ông Trần Thanh Phong

26. Bà Võ Kim Hoa

27. Ông Nguyễn Văn Ba

28. Ông Trần Trung Hiếu

29. Ông Lương Thái Học

30. Ông Nguyễn Đức Hoài

31. Ông Võ Trường Giang

32. Ông Lê Hoàng Kiệt

33. Ông Mai Vũ Lâm

34. Ông Nguyễn Trọng Nghiệp

36. Ông Nguyễn Thanh Phong

37. Ông Lữ Thanh Ý

38. Ông Võ Văn Sáu

39. Ông Phạm Thừa Nhơn

40. Ông Lâm Anh Lữ (Út Lữ)

41. Ông Nguyễn Đức Mười

42. Bà Trần Ngọc Minh (Thích nữ Diệu Chánh)

43. Ông Lâm Nuôl

44. Ông Nguyễn Văn Thước

Ban Kiểm tra

1. Ông Ngô Chí Hưng

2. Ông Nguyễn Văn Thước

3. Ông Trần Trung Hiếu

Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ III (2013 - 2018)

Chủ tịch danh dự

 Ông Trịnh Minh Thành

Ban Thường vụ

1. Ông Trần Thanh Phong

2. Ông  Nguyễn Xuân Hùng

3. Bà Nguyễn Tuyết Nga

4. Ông Ngô Chí Hưng

5. Ông Đặng Văn Mỹ

6. Ông Mạc Thanh Bô

Ban chấp hành

7. Ông Nguyễn Văn phép

8. Ông Trần Quốc

9. Bà Trương Hồng Vững

10. Ông Lê Minh Đức

11. Ông Lê Minh Chính

12. Ông Phạm Thừa Nhơn

13. Ông Lê Hoàng Kiệt

14. Ông Ngô Hồng Phong

15. Ông Nguyễn Thanh Phong

16. Bà Nguyễn Hồng Huệ

17. Ông Lữ Thanh Ý

18. Ông Nguyễn Xuân Thành

19. Ông Võ Văn Danh

20. Ông Lê Hoàng Yên

21. Ông Nguyễn Thanh Dân

22. Ông Dương Việt Đoàn

23. Bà Huỳnh Kim Duyên

Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ IV (2018 - 2023)

Ban Thường vụ:

01. Ông Nguyễn Xuân Hùng

02. Ông Đặng Văn Mỹ

03. Ông Lê hoàng Kiệt

04. Ông Nguyễn Xuân Tình

05. Ông Mạc Thanh Bô

Ban chấp hành:

01. Ông Nguyễn Xuân Hùng

02. Ông Đặng Văn Mỹ

03. Ông Lê hoàng Kiệt

04. Ông Nguyễn Xuân Tình

05. Ông Mạc Thanh Bô

06. Ông Phạm Thừa Nhơn

07. Ông Nguyễn Quốc Danh

08. Ông nguyễn Hoàng sa

09. Ông Ngô Chí Hưng

10. Ông Cao Văn Lợi

11. Ông Phạm Việt Xô

12. Ông Lê Xuân Thái

13. Ông Trần Hoàng nam

14. Ông Nguyễn Thanh Phong

15. Ông Trần Thanh Liêm

16. Ông Lê hoàng yên

17. Ông Dương Thanh Hải

18. Ông Võ Thanh Danh

19. Bà Bùi Ngọc Hà