Mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng (3 hộ ấp 5 và 1 hộ ấp 2, xã Tân Thành) không thu lãi, thời gian hoàn vốn là 2 năm. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Cà Mau có 11 hộ được hỗ trợ vốn sản xuất với số tiền trên 70 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin hỗ trợ cho 2 hộ vay, mỗi hộ 10 triệu đồng/hộ; Thành hội hỗ trợ cho vay 9 hộ.

Trúc Hà