Trong đó, 3 căn tại xã Phú Thuận, 2 căn tại xã Rạch Chèo và 1 căn tại xã Tân Hưng Tây.

Sư cô Thích Nữ Diệu Minh trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà cho ông Nguyễn Việt Phương, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận.
 

Bà Võ Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân, cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, được sự kết nối vận động của Sư cô Diệu Minh, thầy Hoàng Quý Sơn đã tài trợ gần 50 căn nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn) giúp hộ nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp, góp phần cho địa phương thực hiện tiêu chí nhà ở trong lộ trình xây dựng nông thôn mới./.

 

                                                                                                                   Băng Thanh