1/ Ông Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1983

     Địa chỉ: Ấp Xóm Tắc, xã TânThuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau là NNCĐDC, gia đình có 13 khẩu, cha già yếu, gia đình cuộc sống khó khăn, nhà ở mục, dột nát không thể ở lâu được. Mong được các cấp, nhà tài trợ giúp đỡ xây dựng nhà để có cuộc sống ổn định.

2/ Bà Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1981

    Địa chỉ: Ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC, sinh được 2 cháu đến 3 tuổi chết một, gia đình là hộ nghèo. Mong được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

3/ Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1974

    Địa chỉ: Ấp hòa Hải, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC, đời sống khó khăn, nhà dột nát sắp sập. Mong được giúp đỡ xây dựng nhà ở.

4/ Ông Võ Văn Đua, sinh năm 1984

     Địa chỉ: Ấp 19, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau là NNCĐDC, gia đình khó khăn về cuộc sống và nhà ở. Xin hỗ trợ xây dựng nhà ở để có cuộc sống đỡ khó khăn.

5/ Ông Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1976

    Địa chỉ: Ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau là NNCĐDC, là hộ nghèo, nhà ở xuống cấp trầm trọng. Mong được các cấp, mạnh thường quân hỗ trợ nhà ở.

6/ Bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1975

    Địa chỉ: Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở cây gỗ địa phương xuống cấp, gia đình không khả năng. Mong được các cấp, nhà tài trợ giúp đỡ.

7/ Bà Châu Xuân Mai, sinh năm 1968

     Địa chỉ: Ấp 4, xã khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở cây gỗ địa phương hư hỏng nặng, không có khả năng sửa chữa. Mong được cứu giúp để xây dựng lại nhà ở.

8/ Ông Huỳnh Ngọc Thể, sinh năm 1973

     Địa chỉ: Ấp 18, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở hư hỏng nặng không có khả năng sửa chữa. Mong được giúp đỡ để xây dựng lại nhà ở ổn định cuộc sống.

9/ Ông Trần Văn Nhẫn, sinh năm 1989

     Địa chỉ: Ấp Vịnh Gốc, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, là NNCĐDC. Hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở, vì nhà đã hư hỏng nặng. Mong được các cấp, các ngành, các mạnh thường quân giúp đỡ.

10/ Bà Lê Thị Nhàn, sinh năm 1943

    Địa chỉ: Ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là người khuyết tật năng bị bại liệt. hoàn cảnh cuộc sống gặp khó khăn, nhà ở xuống cấp cần phải xây dựng, sửa chữa lại nhưng không có khả năng. Mong được các cấp mạnh thường quân giúp đỡ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cô Châu Lệ Quyên – Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau

Số: 49A, Hùng Vương, phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0916.929.856 – 0290 3 550882

Email: hnncddccamau@gmail.com

Tài khoản Quỹ nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, 3761 0 1064199 91048, tại kha bạc tỉnh Cà Mau