Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1129/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch24/10/2014Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ qui định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
1216/2014/TT-BLĐTBXHThông tư30/07/2014Hướng dẫn một nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công
1316/2014/TT-BLĐTBXHThông tư30/07/2014Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
1413/204/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch03/06/2014Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với Cách Mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
15 05/2013-TT-BLĐTBXHThông tư15/05/2013Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách Mạng và thân nhân
1631/2013/NĐ-CP Nghị định09/04/2013QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
17136/NĐ-NĐCPNghị định21/03/2013Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
1804/2012/UBTVQH13Pháp lệnh16/07/2012Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Người có công với Cách mạng
19651/QĐ-TTgQuyết định01/06/2012PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
2009/2008/QĐ-BYTQuyết định20/02/2008Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm đối với CĐHH DIOXIN

Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 3
Truy cập trong ngày: 1180
Tổng lượt truy cập: 39498