Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
41Kế hoạch 109/KH-UBND Kế hoạch02/10/2018 Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
421853/QĐ-UBNDQuyết định27/10/2016Về việc ban hành các mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4348/KH-UBNDKế hoạch19/07/2016Hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4420/2016-TTLT-BYT-BLĐTBXHThông tư liên tịch30/06/2016Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiểm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
4543/CT-TWChỉ thị14/05/2015về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
4629/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch24/10/2014Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ qui định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4716/2014/TT-BLĐTBXHThông tư30/07/2014Hướng dẫn một nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công
4816/2014/TT-BLĐTBXHThông tư30/07/2014Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
4913/204/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch03/06/2014Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với Cách Mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
50 05/2013-TT-BLĐTBXHThông tư15/05/2013Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách Mạng và thân nhân