Chiều ngày 23/03/2023 Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 7 năm ngày công tác xã hội (25/03/2017-25/03/2023)

Ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt

     Tham dự lễ có ông Nguyễn Quốc Thanh – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Lao động TBXH, đại diện văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo ban, ngành đoàn thể có liên quan, các tổ chức Hội xã hội - từ thiện tỉnh, công chức, viên chức, người lao động phòng chuyên môn, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần và tập thể cá nhân được khen thưởng biểu dương tổng số 90 đại biểu.

 

Ảnh: bà Nguyễn Thu Tư – Phó giám sở LĐTBXH phát biểu họp mặt

    Bà Nguyễn Thu Tư – Phó giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu ôn lại ý nghĩa sự ra đời của ngày Công tác xã hội 25/03. Theo đó, tổ chức kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam sáng tạo và phát triển” nhằm tôn vinh gía trị cao quí, ý nghĩa nhân văn của ngày công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện xã hội hạnh phúc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu nhau của người Việt Nam. Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

    Thông qua hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” sẽ lồng ghép tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh về phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.

   Tại buổi lễ kỷ niệm các đại biểu cũng được xem Clip về các hoạt động và gương điển hình của tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác xã hội thời gian qua.

Ảnh: Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

     Tại buổi họp mặt có 7 tập thể, 3 cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Sở Lao động TBXBH cấp Giấy khen biểu dương 30 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội.

                                                                                                                                       Văn phòng tỉnh Hội