Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1Danh sáchBáo cáo03/07/2020Danh sách ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin 6 tháng đầu năm 2020
2Nghị quyết 42/NQ-CP Nghị quyết09/04/2020Nghi Quyet
3Thông tin báo chíThông báo12/03/2020Lễ phát động Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2020
4Danh sáchThông báo10/03/2020Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau từ năm 2016-2019
5Quyết định 2257/QĐ-UBNDQuyết định20/12/2019Phê duyệt Đề án " Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh năm 2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau"
6Tờ trình 232/TTr-SYTTờ trình18/11/2019Về việc xin phê duyệt Đề án "Thực hiện mục tiêu tầm soát các dị dạng, tật bẩm sinh tỉnh Cà Mau năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025"
7328/QĐ-BNVQuyết định19/04/2019Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội nạn nhân chất độc da cam /Dioxin ban hành theo quyết định số 328/QĐ-BNV ngày 19-4-2019
8Công văn 1310/BYT-KCB của Bộ y tếCông văn12/03/2019Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban bí thư TW Đảng
9Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHHQuyết định09/10/2018QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
10Kế hoạch 109/KH-UBND Kế hoạch02/10/2018 Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng