Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1328/QĐ-BNVQuyết định19/04/2019Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội nạn nhân chất độc da cam /Dioxin ban hành theo quyết định số 328/QĐ-BNV ngày 19-4-2019
2Công văn 1310/BYT-KCB của Bộ y tếCông văn12/03/2019Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban bí thư TW Đảng
3Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHHQuyết định09/10/2018QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
4Kế hoạch 109/KH-UBND Kế hoạch02/10/2018 Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
51853/QĐ-UBNDQuyết định27/10/2016Về việc ban hành các mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau
648/KH-UBNDKế hoạch19/07/2016Hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
720/2016-TTLT-BYT-BLĐTBXHThông tư liên tịch30/06/2016Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiểm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
843/CT-TWChỉ thị14/05/2015về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
929/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch24/10/2014Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ qui định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
1016/2014/TT-BLĐTBXHThông tư30/07/2014Hướng dẫn một nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 1
Truy cập trong ngày: 1
Tổng lượt truy cập: 15792