Kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam 10/08/1961-10/08/2019

Chào mừng bạn đến với website HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN CÀ MAU

Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin, thông tin công dân được tiếp cận và không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiệnCông khai các quyết định giải quyết khiếu nại