Các Huyện, Thành hội (ngày cập nhật 04/03/2019)

1.  Thành phố Cà Mau

- Ngày thành lập: Ngày 13/8/2017 theo Quyết định số 748/QĐ-UBND của UBND thành phố Cà Mau

- Số xã đã có hội: 17/17 xã, phường. Số nạn nhân 1.036, số hội viên 1.352

- Chủ tịch Hội: Ông Mạc Thanh Bô

- Trụ sở hội: Số 77, Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Email: trucha6024562@gmail.com

- Điện thoại: 0843 78 78 79 Ông Mạc Thanh Bô - Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 3711 3 1049036, Tại Kho bạc Nhà nước thành phố Cà Mau

2.  Huyện Đầm Dơi

- Ngày thành lập: Ngày 28/2/2008 theo Quyết định số 56/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Dơi

- Số xã đã có hội: 16/16, số nạn nhân 1.157, số hội viên 1.470

- Chủ tịch Hội: Ông Trần Thanh Liêm

- Trụ sở Hội: Số 01 Trần Văn Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

- Email: dacamdamdoi@gmail.com

- Điện thoại: 0918 053 918 Ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 3761 0904042791048,  Kho bạc Nhà nước huyện Đầm Dơi

 3.  Huyện Cái Nước

- Ngày thành lập: Ngày 19/6/2007 theo Quyết định số 361/QĐ-UBND của UBND huyện Cái Nước

Ngày thành Quỹ NNCĐDC/DIOXIN huyện Cái Nước: 10/3/2014

- Số xã đã có hội:11/11, số nạn nhân 630, số hội viên 714

- Chủ tịch Hội: Ông Trần Hoàng Nam

- Trụ sở hội: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

- Email: vpcainuoc@gmail.com

- Điện thoại: 0917 944 577 – Ông Nguyễn Truyền Thống – PCT Hội

- Tài khoản: 9523 311 23008, Tại Kho bạc Nhà nước huyện Cái Nước

4.  Huyện Trần Văn Thời

- Ngày thành lập: Ngày 21/8/2007 theo Quyết định số 1355 của UBND huyện Trần Văn Thời

- Số xã đã có hội:13/13, số nạn nhân 1.078, số hội viên 865

- Chủ tịch Hội: Ông Võ Thanh Danh

- Trụ sở hội: Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần văn Thời

- Email: diepvantao@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0911 644 035 ông Võ Thanh Danh –  Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 3761 01122520 91048, Tại Kho bạc Nhà nước huyện Trần Văn Thời

5. Huyện Phú Tân

- Ngày thành lập: Ngày 05/11/2008

- Số xã đã có hội: 9/9, số nạn nhân 407, số hội viên 336

- Chủ tịch Hội: Bà Bùi Ngọc Hà

- Trụ sở hội: Ấp Cái đôi Nhỏ, Phan Ngọc Hiển, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân

- Email: buingocha03101962@gmail.com

- Điện thoại: 0919 852 463 Bà Bùi Ngọc Hà –  Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 1122632,  Tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Tân

6.  Huyện Năm Căn

- Ngày thành lập: Ngày 04/12/2006 theo Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Năm Căn

- Ngày thành lập Quỹ NNCĐDC/DIOXIN huyện Năm Căn: 24/3/2014 theo Quyết định số 524/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Năm Căn

- Số xã đã có hội: 8/8 xã, thị trấn, số nạn nhân 542, số hội viên 819

- Chủ tịch Hội: Ông Lê Xuân Thái

- Trụ sở hội: Số 004, Hùng Vương, Khóm 2, thị trấn Năm căn, huyện Năm Căn

- Email: hoinncddc.namcan@gmail.com

- Điện thoại: 0913 986 926 ông Lê Xuân Thái – Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 9523 1113325,  Tại Kho bạc Nhà nước huyện Năm Căn

7. Huyện Ngọc Hiển

- Ngày thành lập: Ngày 14/08/2008 theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND của UBND huyện Ngọc Hiển

- Số xã đã có hội: 717 xã, thị trấn, số nạn nhân 669, số hội viên 502

- Chủ tịch Hội: Ông Dương Thanh Hải

- Trụ sở hội: Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

- Email:  hkhngochien366@gmail.com

- Điện thoại: 0919 199 697 ông Dương Thanh Hải – Chủ tịch Hội

- Tài khoản:                       Tại Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hiển

8. Huyện Thới Bình

- Công nhận kết quả Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thới Bình số 510/UBND huyện Thối Bình ngày 11/06/2007.

- Ngày thành lập Quỹ NNCĐDC/DIOXIN huyện Thới Bình: Ngày 05/8/2011 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND huyện Thới Bình

- Số xã đã có hội: 12/12, số nạn nhân 680, số hội viên 463

- Chủ tịch Hội:  Ông Lê Hoàng Yên

- Trụ sở hội: Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

- Email: trungtiencm@gmail.com

- Điện thoại: 0913 109 637 - Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 3761 0 9009166 91048,  Tại Kho bạc Nhà nước huyện Thới Bình

9. Huyện U Minh

- Ngày thành lập: Ngày 30/5/2008 theo Quyết định số 983/QĐ-UBND của UBND huyện U Minh

- Số xã đã có hội: 8/8 xã thị trấn, số nạn nhân 455, số hội viên 478

- Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Thanh Phong

- Trụ sở hội: Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh

- Email: quocanhuminh@gmail.com

- Điện thoại:  012575 863 723 - Chủ tịch Hội

- Tài khoản: 3761 0 9041811 91048, Tại Kho bạc Nhà nước huyện U Minh