I. Khái quát:

     Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và công nhận Điều lệ tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND  ngày 13 tháng 8 năm 2010.

Tên giao dịch quốc tế: Cà Mau Association of Victims of Agent Orange/ Dioxin Foundation.

Trụ sở của Quỹ: Số 49A đường Hùng Vương, Khóm 4, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.550882

Tài khoản Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin :

Số tài khoản:  VND: 3761 0 1064199 91048

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau

II. Tổ chức Quỹ bao gồm:

Hội đồng Quản lý Quỹ: 

+ Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, giữ chức chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Đặng Văn Mỹ, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Cà Mau, giữ chức phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 

+ Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

+  Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Lê Hoàng Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Trần Thanh Phong, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Ngô Chí Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Mã Tấn Cọp, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Bà Đào Hồng Quyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Trần Quang Khóa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở y tế tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

+ Ông Trần Quốc, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau: Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

  Ban Giám đốc Quỹ

+ Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, kiêm Giám đốc Quỹ.

Giám đốc Quỹ

Nguyễn Xuân Hùng

Ban kiểm soát:

+ Ông Ngô Chí Hưng, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau: Thành viên

+ Ông Mạc Thành Bô, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cà Mau: Thành viên.

III.    Hoạt động:

    Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Cà Mau là Quỹ từ thiện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, trên nguyên tắc tự nguyện. Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được thành lập nhằm mục đích vận động các nguồn nhân lực xã hội trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ:

1. Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh Cà Mau công nhận và phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự nguyện, tạo vốn từ các nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Quản lý tài chính của Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ tài chính về quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội từ thiện.

4. Thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Quỹ chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Quỹ.

6. Quỹ thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật, mở sổ sách ghi chép đầy đủ và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ, danh sách những nạn nhân được chăm sóc, giúp đỡ.

Đối tượng được giúp đỡ.

1. Những người bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, là đối tượng được chăm sóc, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất.

2. Con, cháu của nạn nhân sinh ra bị khuyết tật, dị dạng hoặc bị các bệnh khác do chất độc hóa học gây ra.

3. Ưu tiên được chăm lo giúp đỡ trước những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn, nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa.

Hình thức giúp đỡ.

1.    Tài trợ cho các chương trình, các đề án của Quỹ theo kế hoạch hàng năm và theo quy định của điều lệ Quỹ. Cụ thể:

+ Tài trợ tiền làm nhà, sửa chữa nhà ở cho nạn nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

+ Hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho nạn nhân.

+ Tài trợ tiền học bổng, sách vở, đồ dùng học tập cho con em nạn nhân nghèo vượt khó, học giỏi.

+ Tài trợ chi phí học nghề và tìm việc làm cho con em nạn nhân nghèo.

+ Tài trợ chi phí khám, chữa bệnh, điều trị dài hạn đối với nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị cao.

+ Tài trợ vốn sản xuất hoặc cho vay vốn sản xuất không lấy lãi đối với các hộ gia đình nạn nhân nghèo.

+ Trợ cấp cho các gia đình nạn nhân nghèo ở các vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp các ngày lễ, tết cho nạn nhân.

2. Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật.

3. Tài trợ cho tổ chức, cá nhân những hoạt động phù hợp với mục đích của Quỹ.

     Tỉnh Cà Mau có trên 17.000 người bị nhiễm và nghi bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, có trên 13 gia đình có 3 nạn nhân trở lên (Tổng hợp số lượng các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trên địa bàn tỉnh Cà Mau ). Hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học đã để lại di chứng cho nhiều thế hệ. Phần lớn gia đình nạn nhân sống trong đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ, họ rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Với tôn chỉ mục đích hoạt động của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin, là cầu nối những nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau da cam, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống  nạn nhân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Cà Mau 

Số tài khoản:  VND: 3761 0 1064199 91048

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau