Để tăng cường phối hợp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và đẫu tranh đòi công lý cho họ, ngày 25/6,  Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

     Tham dự lễ ký có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

 

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung:

  • Phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên về giải quyết hậu quả chất độc hóa học; các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
  • Phối hợp tổ chức sự kiện vào các dịp lễ, tết, ngày thành lập Đoàn 26/3 và ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam" 10/8 hàng năm; phối hợp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam đang được điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng người có công và các Trung tâm bảo trợ xã hội; phối hợp và trao đổi kinh nghiệm trong nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam; tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ để góp phần tạo thu nhập. Phối hợp tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.
  • Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động dạy nghề cho con, cháu nạn nhân chất độc da cam; phối hợp mở rộng các hoạt động đối ngoại để thanh niên quốc tế hiểu hơn về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động nguồn lực và sự đồng thuận trong trợ giúp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Việt Nam. Phối hợp hình thành các phong trào thanh niên quốc tế giúp đỡ nạn nhân về vật chất, tinh thần và tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân;
  • Phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại lễ ký kết.

     Để triển khai Chương trình phối hợp, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình nạn nhân chất độc da cam, các chương trình công tác thông qua báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề liên quan; trao đổi các ấn phẩm, các tài liệu, tư liệu, số liệu, văn hóa phẩm liên quan đến cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam và hậu quả, tình hình khắc phục hậu quả chất độc hóa học...