Ảnh: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho nạn nhân chất độc da cam

Để đảm bảo tiến độ và hồ sơ thủ tục triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh Cà Mau triển khai, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh việc thực hiện. Theo đó Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin cấp huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp rà soát, xét chọn đối tượng xây nhà Đại đoàn kết trên địa bàn theo tiêu chuẩn ưu tiên, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nuôi dưỡng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam khó khăn về nhà ở (nếu không sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải có giấy xác nhận hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân cấp xã), nạn nhân chất độc da cam mà nhà ở của họ trong tình trạng hư hỏng nặng không thể tránh được mưa nắng. (khó khăn về nhà ở), đối tượng chọn xây nhà Đại đoàn kết nếu không có đất phải mượn đất của người khác thì phải có giấy cho mượn của chủ đất, thời gian cho mượn trên 10 năm.

 Đồng thời qui định thủ tục, hồ sơ xin nhà gồm: Đơn xin nhà có xác nhận của địa phương, Ảnh có nhà hiện trạng và có chủ hộ đứng chụp phía trước, Photo giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (có chứng thực) hoặc giấy xác nhận hộ nghèo của Ủy ban nhân dân xã, Lập danh sách và kèm theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã.

Và thủ tục hồ sơ quyết toán gồm: Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, Quyết định bàn giao nhà cho hộ nghèo, Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, Danh sách ký nhận tiền hỗ trợ của hộ dân. (có xác nhận của đơn vị cấp tiền), 03 hình ảnh chụp tổng quan căn nhà bao gồm chủ hộ (Họ tên, năm sinh, địa chỉ).

Theo kế hoạch trong qúi II/2023 hoàn thành 16 căn, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ V, nhiệm kỳ (2023-2028).Việc tổ chức xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp cho nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở có hiệu quả thiết thực, ổn định cuộc sống vơi đi nỗi đau da cam.

                                                                                          Văn phòng tỉnh Hội