Trao nhà tình thương cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam.


    Căn nhà được bàn giao trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, có 50 triệu đồng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động Hội phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ,  số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Chị Lê Thu Hà là con thứ 4 trong gia đình có 11 người con. Do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nên chị Hà bị dị tật bẩm sinh khó khăn trong giao tiếp.

     Căn nhà được khởi công xây dựng vào tháng 8/2020, đến nay đã hoàn thành 80% khối lượng. Đây là việc làm mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nhằm giúp các nạn nhân chất độc da cam vơi đi những đau thương, mất mát, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng.

                                                                                                                                          Kim Nhiên

                                                                                                                       (Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau)