Dự lễ bàn giao có ông Nguyễn Quang Vinh, chủ tịch Hội Cựu Tù chính trị yêu nước tỉnh, ông Mai Hồng Kỷ, chủ tịch Hội Cựu Tù chính trị yêu  nước huyện cùng đại diện Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể thị trấn và khóm3.

Ảnh: Toàn cảnh lể bàn giao nhà     

   Căn nhà bàn giao cho ông Lê Văn Điểm có tổng diện tích 60m2, ngang 6m, dài 10m được xây cất bằng hình thức xây tường, lộp tol, với tổng kinh phí 180 triệu đồng; trong đó Hội Cựu Tù chính trị yêu nước tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vận động hỗ trợ 46 triệu đồng còn lại gia đình và địa phương đóng góp.

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Vinh, chủ tịch Hội Cựu Tù chính trị yêu nước bàn giao nhà cho gia đình ông Lê Văn Điểm

    Tại lễ bàn giao, đại diện chính quyền địa phương và ông Lê Văn Điểm ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm chia sẻ của Hội Cựu Tù chính trị yêu nước tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, qua đó góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và gỉam nghèo tại địa phương.

  

                                                                                                                                              Văn phòng tỉnh Hội