Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao quà Tết năm 2020 cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

   Theo đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau đề nghị các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021) trong tổ chức hội các cấp, trong cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế… về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về quá trình ra đời, xây dựng, phát triển của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam…. Qua đó, nhằm giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về chú trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin về vật chất và tinh thần; tạo sự quan tâm, ủng hộ của dư luận trong nước, quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đấu tranh chống vũ khí hủy diệt, vũ khí hóa học trên phạm vi thế giới. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tấm gương vượt khó vươn lên hòa nhập với cộng đồng của nạn nhân và gia đình; đồng thời tôn vinh những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thường xuyên quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.


Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa 366 kg dioxin xuống đất nước Việt Nam. Chất độc da cam đã tác động mạnh mẽ, lâu dài tới môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe con người. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, gây nên biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải hứng chịu.

                                                                                                                                                         Diễm Phương