Tuy chịu ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid-19 và hạn mặn sảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến thực hiện nhiệm vụ nhưng Sáu tháng đầu năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Năm Căn đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền và hội cấp trên; phối hợp chặt với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các hội liên quan đồng thời khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ Hội. Tại hội nghị Ban Chấp hành Huyện hội ngày 15/6/2020, hội nghị đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020.

                            Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị BCH Huyện hội.

   Các cấp hội từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm kiện toàn bộ máy Hội và Hội đồng quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; ngay từ đầu năm tất cả các chủ tịch hội nạn nhân các xã, thị trấn đều được bố trí chủ tịch chuyên trách. Bên cạnh đó duy trì tốt việc xây dựng Quỹ của Ban Chấp hành Huyện hội để thăm hỏi các thành viên Ban Chấp hành khi bị bệnh, gặp khó khăn; tết Nguyên đán Canh Tý các vị nguyên là chủ tịch danh dự và nguyên chủ tịch Huyện hội qua các nhiệm kỳ đều được Hội đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà, hiện nay Quỹ Ban Chấp hành tồn 11.361.000 đồng. Công tác kiểm tra luôn được hội quan tâm nên đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm và tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất được 07 cuộc. 

    Ngoài việc tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công bị nhiễm chất độc hoá học; Hội tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thu thập 989 chữ ký xóa bỏ vũ khí hạt nhân, tuyên truyền 120 câu hỏi và đáp đặc biệt tuyên truyền về các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Từ tháng 7/2017 đến nay, hàng tháng các cấp hội trong huyện đều mua Tạp chí da cam để phục vụ công tác tuyên truyền.

   Trong công tác Thi đua – Khen thưởng, Hội đã đề ra kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và phát động đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.

   Hội đã đề nghị Trung ương Hội (thông qua Tỉnh hội) tặng Kỷ niệm chương cho 05 cá nhân, ngoài ra có 68 tập thể và cá nhân được các cấp chính quyền và Hội khen thưởng, Tỉnh hội và Huyện hội đã tặng 58 Giấy Ghi ơn tấm lòng vàng cho tập thể và cá nhân tích cực ủng hộ quỹ.

          Ảnh: Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện phát biểu với hội nghị

   Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp hội vẫn tích cực vận động nguồn lực nên đã vận động được hơn 826 triệu đồng, trong đó tiền mặt hơn 527 triệu, đạt 91,82 % chỉ tiêu Tỉnh giao năm 2020 Trong đó vận động Quỹ nạn nhân của huyện và Quỹ dự trữ cho nạn nhân của các hội nạn nhân cấp xã được 107 triệu đồng. Tổng tồn Quỹ của hai cấp hội hơn 440 triệu đồng.

   Với kết quả vận động trên, Hội đã thăm hỏi tặng 1.215 suất quà cho 1.215 lượt nạn nhân, xây dựng mới 3 căn và sửa 2 căn cho những nạn nhân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nạn nhân gặp khó khăn tổng trị giá 787.640.000 đồng.

   Để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 nhất là công tác chăm lo cho nạn nhân sau đại dịch covid-19 và dịp kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam Việt Nam. Huyện hội đã xây dựng Chương trình công tác Quý III/2020, đề ra Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8” năm 2020, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 và Tổng kết Tháng hành động dịp kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam Việt Nam.

                                                                                                                                  Lê Xuân Thái

                                                                                                                     Chủ tịch Hội huyện Năm Căn.