Trong năm qua, được sự quan tâm của TW Hội và sự phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

 

Các cấp hội vận động nhiều nguồn trong và ngoài nước ủng hộ nạn nhân da cam bằng nhiều hình thức được trên 2 tỷ đồng; đã cấp cho các nạn nhân 407 xe lăn, cất 22 căn nhà, xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn, khám chữa bệnh, tổ chức thăm viếng và tặng trên 3.000 suất quà nhân các ngày Lễ, Tết, ngày thương binh liệt sĩ.

Trong năm 2010, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đề ra những nhiệm vụ và công tác trọng tâm như: chăm lo giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, tham gia tích cực và hưởng ứng cuộc đấu tranh đòi công lý; tiếp tục phản ánh đề suất, kiến nghị với các cơ quan chức năng về những chủ trương chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam./.

PV: Hoàng Nam