Dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động thương binh xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị mạnh thường quân và gần 40 hội viên

   Với tinh thần vì đối tượng khó khăn, Hội họp mặt hội viên quyên góp được 49 triệu đồng tiền mặt. Từ nguồn vận động này tháng 04/2023 giúp cho 2 hộ gặp khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông phải điều trị thời gian dài, trong đó có hộ nghèo, hộ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam …

 

Ảnh: Tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Tại Hội nghị tặng quà cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn, (2 phần trị giá mỗi phần trị giá 13 triệu đồng, 3 phần cho các hộ gặp khó khăn)

Hội nghị cũng xác định trong tháng 05 năm 2023, tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên, duy trì họp mặt hàng tháng để vận động hội viên đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

 

                                                                                            Văn phòng tỉnh Hội