Dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động thương binh xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị mạnh thường quân và gần 50 hội viên

    Với tinh thần vì đối tượng khó khăn, Hội họp mặt hội viên quyên góp được 63,2 triệu đồng tiền mặt. Từ nguồn vận động này tháng 05/2024 giúp cho 7 hộ gặp khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông phải điều trị thời gian dài, trong đó có hộ nghèo, hộ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam …

Ảnh: Tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn

    Hội nghị cũng xác định đây là kết quả khả quan và dự kiến trong tháng 06 năm 2024, tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên, duy trì họp mặt hàng tháng để vận động hội viên đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

                                                                                        Văn phòng tỉnh Hội