Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau, ông Mạc thanh Bô – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN Tp Cà Mau, đại diện Hội xã, phường trong toàn thành phố và đại biểu Đảng ủy, UBND, các ban, ngành đoàn thể của xã, các chi Hội và 65 hội viên   

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

    Báo cáo trung tâm của Hội nghị đã khẳng định Hội xã Định Bình đã thường xuyên phối hợp với khối dân vận, Mặt trận tổ quốc chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND những chủ trương biện pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại địa phương. Kết quả Hội NNCĐDC/DIOXIN xã Định Bình được tổ chức Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện họat động theo đúng chức năng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Trong 5 năm (2015-2020) Hội đã chăm lo, hỗ trợ tích cực cho 65 hội viên, kêu gọi cộng đông ủng hộ xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam (gía thành hơn 270 triệu đồng) quà các loại trị giá 155,9 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 2 nạn nhân làm kinh tế gia đình đạt hiệu quả, Hội là nhân tố quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.

   Hội nghị thống nhất cần phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện những nội dung chủ yếu:

-         Tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tuyên truyền sâu rộng thường xuyên cho toàn bộ Đảng viên và đòan viên, hội viên của các đoàn thể.

-         Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng và nhà nước đối với người có công , người bị nhiễm CĐHH ở địa phương.

-         Cũng cố kiện toàn xây dựng tổ chức Hội về số lượng và chất lượng đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo xã Định Bình

    Đồng chí Nguyễn Chí Linh – thành ủy viên Bí thư Đảng ủy xã Định Bình đã biểu dương kết quả của Hội trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và chỉ đạo thời gian tới Hội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những nội dung, gỉai pháp về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW trên địa bàn xã. Xây dựng chương trình hoạt động của Hội hiệu quả, thiết thực với nạn nhân. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân sẽ tạo điều kiện cho Hội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Trao tặng  Giấy khen  cá nhân

   Ủy ban nhân dân xã Định Bình tặng 6 Giấy khen cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.

Hội nghị cũng đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội cấp trên một số nội dung:

-         Sớm có chế độ chính sách cho NNCĐDC thế hệ thứ 3

-         Đề nghị giữ nguyên hệ thống tổ chức, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Hội NNCĐDC/DIOXIN như hiện nay

Ảnh:Ông Nguyễn Xuân Hùng -  Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN trao quà cho nạn nhân

    Dịp này Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau tặng 5  phần quà cho NNCĐDC có hòan cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị gía 500.000đ tiền mặt.

   Định Bình là một trong  những Hội cấp xã đầu tiên của tỉnh Cà Mau tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW thắng lợi khẳng định công tác chỉ đạo của Hội các cấp là sát, đúng.

Trương Minh Mẫn - Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN xã Định Bình