Hiện nay Hội có 544 hội viên, sinh hoạt 8/8 Hội cơ sở, 38/98 Chi Hội (tăng so với năm 2018), cán bộ, UVBCH, Ban Kiểm tra luôn kiện toàn đủ số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao. Hội viên phấn khởi có ý thức xây dựng Hội, vượt lên, vượt khó trong cuộc sống, bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Các hội được bố trí nơi làm việc, được cấp kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên trách 100% có phụ cấp.

   Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, phù hợp với chức năng của Hội và điều kiện thực tế của địa phương. Hội đã phối kết hợp với cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các họat động của Hội.

   Năm 2019, các cấp Hội trong huyện vận động nguồn lực được 1,18 tỷ đồng đạt 131% kế hoạch đã chăm lo giúp đỡ nạn nhân với kết quả thiết thực như: xây dựng 3 căn nhà, 1.081 suất quà các loại ….

 Ngoài ra, huyện Hội còn phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức thăm viếng tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong đó có NNCĐDC/DIXOIN. Duy trì hỗ trợ nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho 19 hộ nạn nhân.

Ảnh: Lễ trao nhà cho NNCĐDC/DIOXIN

     Kết quả hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện U Minh năm 2019 đã mang đến niềm vui phấn khởi cho NNCĐDC vươn lên trong xây dựng Hội, chăm lo giúp đỡ nạn nhân, đồng thời đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau.

                                                                    Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội Cà Mau