Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 1.034 người, trong đó người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng là 825 người; tổng số con đẻ của người hoạt động kháng chiến đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 209 người. Nhìn chung, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố đều được an cư, được hưởng các chế độ trợ cấp xã hội theo quy định.

          Với sự nỗ lực của các cấp Hội và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, trong năm 2019, thành phố đã vận động quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam được 1.403.505.000 đồng, đạt 155,94% so với chỉ tiêu thành phố, đạt 140,4% so với chỉ tiêu thành phố. Từ nguồn quỹ này, năm qua Hội các cấp đã tặng trên 1.400 suất quà cho nạn nhân, gia đình nạn nhân dân dịp lễ, tết; xây dựng và sửa chữa 04 căn nhà trị giá 217 triệu đồng; tặng 05 xe đạp, 10 xe lăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ vốn sản xuất,…

          Để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn, năm 2020 Thành hội Cà Mau đề ra chỉ tiêu vận động 1,2 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vật chất quy ra tiền.

Trúc Hà