Ảnh: Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ (2018-2023) phường Tân Xuyên, Tp Cà Mau

Tháng 12/2017 Hội Năm Căn là đơn vị chỉ đạo Đại hội sớm từ tháng 12/2017 đã chỉ đạo Đại hội xã Hàm Rồng và hòan thành Đại hội 8/8 xã, phường thị trấn trong tháng 01/2018.

     Điểm nổi bật của Đại hội lần này có sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ cho Hội để tổ chức Đại hội như (văn kiện, nhân sự BCH, kinh phí tổ chức Đại hội và thành lập Ban tổ chức Đại hội…)  Công tác tuyên truyền được thực hiện với nội dung và hình thức phong phú như tuyên truyền qua loa, đài với các bài viết do tỉnh Hội cung cấp, băngrol trên các trục đường chính.

    Trên tinh thần tích cực chuẩn bị của BCH Hội, các qui định về tổ chức Đại hội được các cơ sở thực hiện nghiêm túc, chất lượng được cấp ủy đánh gía cao.

    Đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 1.489 vị BCH, 300 ủy viên phụ trách kiểm tra. Nhìn chung  BCH mới được bầu ở cấp cơ sở nhiệt huyết, tích cực và  có tâm, có khả năng điều hành tốt công tác Hội,  với phương châm “Đoàn kết- Nghĩa tình- Trách nhiệm vì NNCĐDC”. Nghị quyết Đại hội Hội NNCĐDC/DIOXIN cấp cơ sở đều nêu quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình hành động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân.

     Quý II/2018 các huyện, thành phố trên địa bàn sẽ tiến hành đồng loạt Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

                                                                                                                                Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau