Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nạn nạn chất độc da cam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nạn nạn chất độc da cam/dioxin huyện Năm Căn, lần thứ IV, nhiệm kỳ (2023-2028), sau 6 tháng chuẩn bị và 15 ngày tổ chức, đến nay, ngày 10/03/2023, toàn huyện đã có 7/8 đơn vị Hội cấp cơ sở (Hội xã Hàng Vịnh mới Đại hội năm 2021) tổ chức thành công Đại hội, đạt 100% theo đúng kế hoạch đề ra.

Ảnh: Quang cảnh đại hội xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

    Qua đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các cơ sở Hội triển khai, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương Hội và Tỉnh Hội. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, đảm bảo cơ cấu, thành phần, theo định hướng của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở. Các báo cáo kết quả nhiệm kỳ trình đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch khóa mới được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn được những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, có khả năng tập hợp, quy tụ hội viên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Hội và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị (kết quả đã bầu 110 ủy viên BCH, 32 ủy viên BTV và 57 đại biểu đi dự Đại hội cấp huyện).

Ảnh: Ban chấp hành Hội xã Lâm Hải ra mắt

  Đại hội Hội Nạn nạn chất độc da cam/dioxin cấp cơ sở nhiệm kỳ (2023-2028) đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt Hội sâu rộng của hội viên trong huyện, là diễn đàn quan trọng để hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

   Qua đó phát huy vai trò vị thế của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội phục vụ lợi ích nạn nạn chất độc da cam trong nhiệm ký mới được tốt hơn.

 

                                                                   Văn phòng tỉnh Hội