Ảnh: Quang cảnh Đại hội

          Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy - chính Quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, Hội  nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 4, Tp Cà Mau, đã không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh. Hội đã đề ra nhiều biện pháp tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nội dung các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra. Trong đó, tổ chức hội đã được củng cố từng bước góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân. Hiện nay nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường có 26 hội viên, trong đó; hội viên nạn nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 26 người, hội viên phơi nhiễm 11 người chưa được hưởng chế độ, hội viên gián tiếp là 2 người.

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban dân nhân phường 4

    Phát biểu chỉ đạo Cấp ủy – chính quyền phường 4 và lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin Tp Cà Mau, ghi nhận và đánh giá cao vai trò hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin phường 4, Trong nhiệm kỳ qua hội đã có nhiều việc làm thiết thực, hội đã chủ động đề ra chương trình hành động cụ thể, kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết – nhân ái – chủ động – sáng tạo, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từng bước xây dựng các chương trình hành động cụ thể thiết thực, phát động phong trào Vì nạn nhân chất độc da cam. Để vận động các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng tham gia góp phần chăm sóc các nạn nhân. Hội đã sớm xác định hai nhiệm vụ trung tâm hàng đầu là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đồng thời tham gia tuyên truyền góp thêm tiếng nói cùng với Trung ương Hội và cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, Qua một buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Ảnh: Ban chấp hành mới ra mắt

    Đại hội đại biểu Hội nạn chất độc da cam/dioxim phường 4, đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội và bầu 2 Đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

                                                                                                                                     Văn phòng tỉnh Hội