Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

     Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, đến nay, tổ chức Hội đã được thành lập ở 63 tỉnh, 610 huyện; 6551 xã phường; gần 400.000 hội viên. Trong công tác vận động nguồn lực xã hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tính đến tháng 3/2018, Hội đã vận động được gần 1.724 tỷ đồng. Số tiền đó đã được sử dụng  xây dựng 26 Trung tâm Bảo trợ xã hội, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trợ cấp học bổng; trợ giúp tìm việc làm; hỗ trợ vốn sản xuất; tặng các phương tiện sinh hoạt; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; trợ cấp khó khăn, trợ cấp khác phục thiên tai; thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ tết cho hàng trăm ngàn lượt nạn nhân. Hội đã xây dựng 11 trung tâm (đã có 9 trung tâm đi vào hoạt động) xông hơi, giải độc tố cho nạn nhân.

    Về nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, Hội luôn kiên định, kiên trì cuộc đấu tranh phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước;  Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Hiện nay, Hội có quan hệ với hàng trăm tổ chức và cá nhân thuộc 30 quốc gia ở 5 châu lục; Công tác tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, công tác tuyên truyền, thi đua, công tác khoa học, tài chính, kiểm tra được duy trì nền nếp.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hiện nay đang thực hiện những nhiệm vụ xã hội, chính sách quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó. Với nhiệm vụ, chức năng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nhận thấy có trách nhiệm đồng hành cùng Hội trong các công tác giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân chất độc da cam và song song với nhiệm vụ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng với Hội phối hợp với các Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành khác để hỗ trợ đến các nạn nhân một cách thiết thực và hiệu quả nhất trong các công tác đấu tranh pháp lý, ổn định cuộc sống.

     Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội để Hội được tiếp cận với bản đồ khu vực bị phun rải chất độc hoá học để Hội có cơ sở đề xuất chế độ chính sách đối với nạn nhân; Tạo điều kiện, cho phép Hội được tiếp cận, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu, kết quả nghiên cứu liên quan đến đánh giá tác hại và kết quả khắc phục hậu quả chất độc hoá học/dioxin...

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà

     Cũng trong buổi làm việc, thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã trao Kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà vì những đóng góp trong công tác của Hội cũng như các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống./.

                                                                                                                              Hội NNCĐDC/DIOXIN Việt Nam