Ảnh: Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Phú Tân

    Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Hội NNCĐDC/DIOXIN và Bảo trợ xã hội huyện báo cáo tình hình họat động của Hội 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội qúi IV năm 2019. Cụ thể năm 2019 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh, Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện và đạt một một số kết quả như: Công tác kiểm tra tra việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị về chính sách đối với nạn nhân, thực hiện công tác kiểm tra – giám sát, xây dựng củng cố tổ chức Hội, công tác quản lý sử dụng quản lý Hội, quan tâm xây dựng củng cố kiện tòan tổ chức, phát triển hội viên, hiện nay Hội có 574 hội viên. Toàn huyện có 237 đối tượng trực tiếp và 203 đối tượng gián tiếp là nạn nhân chất độc da cam, đối tượng khuyết tật nặng 115. Hội kịp thời tham mưu cho huyện thăm hỏi các nạn nhân da cam nhân các ngày lễ, tết phối hợp với ngành, đoàn thể vận động các mạnh thường quân trong 9 tháng được tiền và vật chất là 1.274.350đ. (trong đó tiền mặt 323 triệu đồng). Qua đó giúp cho nạn nhân được hưởng lợi: thực hiện xây cầu qua sông 2 cây = 323.000.000đ, xây dựng 3 căn nhà 221.000.000đ, sửa chữa 1 căn 15.000.000đ, cấp học bỗng 58 suất = 20.300.000đ, khoang 6 cây nước 39.500.000đ, hỗ trợ chữa bệnh 2 người 16.000.000đ, hỗ trợ xe đạp 53 chiếc 79.500.000đ, xe lăn 15 chiếc 33.000.000đ, gạo 9 tấn 108.000.000đ, quà các loại 1.119 suất = 370.050.000đ; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách cho các hội viên đảm bảo kịp thời đúng qui định.

    Công tác vận động Quỹ luôn được quan tâm và đạt kết quả cáo so với kế hoạch

     Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hoàng Kiệt – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả họat động của Hội NNCĐDC/DIOXIN và Bảo trợ xã hội huyện Phú Tân, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của Hội NNCĐDC/DIOXIN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội đối với việc giải quyết hậu quả chiến tranh cụ thể là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đối với Hội NNCĐDC/DIOXIN và Bảo trợ xã hội huyện cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, các chính sách chủ trương của Đảng và nhà nước, của TW, của tỉnh, tích cực vận động xây dựng nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc hội viên khó khăn, phát triển hội viên, hội cơ  sở làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc các nạn nhân giúp hội viên vương lên hòa nhập cộng đồng.

Ảnh: Quang cảnh làm việc tại huyện Thới Bình

    Trước đó, đoàn kiểm tra Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại huyện Thới Bình. Theo kế hoạch kiểm tra các huyện, thành Hội còn lại tự kiểm tra và báo cáo theo đề cương về tỉnh Hội.

Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội