Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội NNCĐDC về tổng kết các phong trào thi đua, hành động tiến tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Ngày 30/6/2021 Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau (HNNCĐDC/DIOXIN) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì NNCĐDC/DIOXIN” giai đoạn 2016-2021và phong trào hành động “Vì NNCĐDC/DIOXIN (2011-2021). Đây là những nội dung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam trên địa bàn tỉnh. Do thực hiện chủ trương phòng chống dịch covid-19 của Trung ương và của tỉnh nên Hội thực hiện hội nghị bằng hình thức gửi văn bản đến các thành viên Ban chấp hành, Hội đồng quản lý Quỹ, Mặt trận, đoàn thể, các ngành có liên quan, Hội nghị tiến hành trực tiếp thu gọn với các đại biểu là chủ tịch các huyện, thành Hội.

                                                                                                                                          

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết

    Qua 5 năm thực hiện tổng kết phong trào thi đua “vì NNCĐDC/DIOXIN” giai đoạn 2016-2021 và 10 năm tổng kết phong trào “Hành động vì NNCĐDC/DIOXIN”. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể hệ thống Hội từ tỉnh đến huyện, thành phố và cơ sở được tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, nhiều chủ trương phù hợp với các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được thực hiện đúng qui trình, thời gian qui định, từ đó thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia các phong trào do Hội phát động. Khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái và tính nhân dân ngày một mạnh mẻ hơn, góp phần giải quyết khó khăn, xoa dịu nổi đau, giúp cho nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

     Theo báo cáo Hội các cấp đã phát huy tốt sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Trong toàn tỉnh đã thành lập Hội ở 9/9 huyện, thành phố, 101/101 xã, phường thị trấn, 636 chi Hội ở khóm ấp; tổng số hội viên là 8601 người. Tổng số nạn nhân bị nhiễm là 17.939 người, được hưởng chính sách người có công là 5.828 người (đối tượng nạn nhân trực tiếp là 3.565, gián tiếp là 2.263 người), đối tượng bảo trợ xã hội có liên quan đến NNCĐDC được hưởng chính sách là 5.644 người. Hiện không còn hồ sơ xin hưởng chính sách cò tồn động tại cơ quan thương binh xã hội các cấp; thế hệ là con cháu nạn nhân là 470 người (434 cháu, 36 chắt) chưa có hưởng chính sách.

   Công tác tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương có liên quan đến NNCĐDC/DIOXIN và tổ chức Hội cũng như sự phối hợp với các ngành đoàn thể được các cấp Hội quan tâm thực hiện tốt.

      Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt của nạn nhân; tri ân những tập thể, cá nhân giàu lòng nhân ái chung táy xoa dịu nỗi đau da cam, đồng hành cùng nạn nhân da cam, tạo sức lan tỏa, rộng khắp trong các ấp, khóm, trong và ngoài tỉnh, vận động nhân dân chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại địa phương và chăm sóc NNCĐDC.

       Trong vận động nguồn lực, Hội các cấp trong tỉnh tích cực triển khai nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm địa phương. Kết quả vận động nguồn lực giai đoạn 2016-2021 là trên 53 tỷ dồng, giai đoạn 2011-2021 trên 85 tỷ đồng. Số tiền và hiện vật vận động được chủ yếu chăm lo đời sống vật chất cho hàng ngàn lượt nạn nhân như: Xây và sửa 474 căn nhà, quà các loại 130.238 suất nhân các ngày lễ, tết và ngày vì NNCĐDC, cầu giao thông nông thôn 29 cây, khám chữa bệnh 218 lượt, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, giúp chuộc đất, học bỗng hàng trăm lượt số tiền 573 triệu đồng, xe lăn, xe lắc 1.745 chiếc, xe đạp 281 chiếc, khoan cây 19 cây nước và nhiều quà hỗ trợ khác…. Ngoài ra, một phần hỗ trợ sinh kế như cho mượn vốn, chăn nuôi sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện sức khỏe của NNCĐDC cho hàng trăm lượt thực hiện có hiệu quả. Kết quả vận động mỗi năm đều tăng só với năm trước việc quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc quản lý

 

Ảnh: Phát biểu của đại biểu

    Qua nghiên cứu các văn bản của tỉnh Hội đã gửi lấy ý kiến và phát biểu của đại biểu tại Hội nghị này, đều thống nhất cao với báo cáo và xác định những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới.

 

Ảnh: Khen thưởng thực hiện phong trào

    Kết quả thực hiện phong trào thi đua, hành động vì NNCĐDC và nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng: Đối với phong trào thi đua vì NNCĐDC/DIOXIN UBND giai đoạn 2016-2021, Ủy ban tỉnh tặng Bằng khen 16 tập thể, 23 cá nhân, đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen 1 tập thể, 4 cá nhân và 34 kỷ niệm chương; tỉnh Hội tặng Giấy khen 02 tập thể, 18 cá nhân, và phong trào hành động vì NNCĐDC Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân, tỉnh Hội tặng Giấy 4 tập thể.

   Ông Nguyễn Xuân Hùng, chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến huyện, thành Hội tại Hội nghị. Hội các cấp cần phát huy kết qủa việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 và hành động vì NNCĐDC giai đoạn 2011-2021, tiếp tục khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt chủ động thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8/1961-10/8/2021 theo chỉ đạo của Trung ương Hội và kế hoạch thực hiện được chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt.

 

                                                                                 Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau