Được sự cho phép của Thường trực UBND huyện, ngày 20 tháng 12 năm 2022, Huyện hội Năm Căn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) để tổng kết hoạt động chung, tổng kết công tác thi đua và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Tỉnh hội; triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023, kế hoạch thi đua và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện hội năm 2023, triển khai Chương trình công tác 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác Quý I/2023 đồng thời Sơ kết công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Hội nghị rất vinh dự được lãnh đạo UBMTTQVN huyện, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND và phóng viên Trung tâm Văn hóa – TT – TT huyện đến dự.

 

                         Toàn cảnh HN BCH Huyện hội ngày 20/12/2022

 

Tại Hội nghị, tất cả các thành viên BCH trong đó có 8 Chủ tịch của 8 Hội nạn nhân cấp xã đều nhất trí cao với các báo cáo tổng kết và các kế hoạch, chương trình công tác đồng thời hạ quyết tâm làm tốt công tác vận động quà tết cho nạn nhân chất độc da cam.

     Về công tác chuẩn bị đại hội cấp xã, sau khi triển khai Công văn số 4019/UBND-VX, ngày 19/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về chọn Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin xã Đất Mới làm đơn vị đại hội điểm, ấn định thời gian cho các hội cấp xã thông qua văn kiện, nhân sự và ấn định thời gian kết thúc đại hội cấp xã vào cuối tháng 3/2023; Chủ tịch các hội nạn nhân cấp xã đều quyết tâm thực hiện tốt Công văn trên và Kế hoạch số 05/KH-BCH, ngày 29/8/2022 của Huyện hội về Tổ chức Đại hội cấp huyện và cấp xã Khóa IV, Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Để mở đầu cho việc lấy ý kiến đóng góp, bổ sung vào Dự thảo văn kiện đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 và cũng để làm cơ sở cho các hội nạn nhân cấp xã soạn thảo văn kiện của cấp mình, Huyện hội đã gửi Dự thảo văn kiện đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho hội nạn nhân cấp xã chuẩn bị (cuối tháng 10/2022 Huyện hội đã gửi đề cương của 4 loại văn kiện chính cho chủ tịch hội cấp xã).

Về quà tặng cho nạn nhân, ngoài việc đang khẩn trương vận động, Huyện hội đã mua 200 tờ lịch xuân Quý Mão và sẽ tặng đến tay nạn nhân cùng với ngày tặng quà tết.

Trước thềm năm mới, với khí thế và quyết tâm cao của Ban Chấp hành tại hội nghị, Huyện hội Năm Căn tin tưởng rằng Hội sẽ làm tốt công tác vận động, tặng quà và tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

 

                                                           Lê Xuân Thái, Chủ tịch Huyện hội Năm Căn.