Hiện nay Hội có 902 hội viên, sinh hoạt 9/9 Hội cơ sở, 25 chi Hội (tăng so với năm 2020), cán bộ UVBCH, Ban Kiểm tra luôn kiện toàn đủ số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao. Hội viên phấn khởi có ý thức xây dựng Hội vượt lên, vượt khó trong cuộc sống, bệnh tật hòa nhập cộng đồng. Các Hội được bố trí nơi làm việc, được cấp kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên trách 100% có phụ cấp.

   Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung họat động, phù hợp với chức năng của Hội và điều kiện thực tế của địa phương. Hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn; các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các hoạt động của Hội.

    Năm 2021, các cấp Hội trong huyện vận động nguồn lực được 2,09 tỷ đồng đạt 148% kế họach đã chăm lo giúp đỡ nạn nhân với kết quả thiết thực như: xây dựng 5 căn nhà, 3 cây cầu giao thông nông thôn, 1.760 suất quà các loại, gạo 16 tấn, xe lăn 35 chiếc ...Ngoài ra, còn vận động nông sản thực phẩm gửi giúp vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trị gía 162 triệu đồng. Đóng góp phòng chống dịch covid-19 là  54 triệu đồng …. Huyện Hội còn phối hợp các ngành đoàn thể tổ chức thăm viếng tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo trong đó có NNCĐDC, duy trì nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho 10 hộ nạn nhân.

    Kết quả hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Phú Tân năm 2021 đã mang đến niềm vui phấn khởi cho NNCĐDC, vươn lên trong xây dựng Hội, chăm lo giúp đỡ nạn nhân, đồng thời đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau.

   Một số hình ảnh họat động Hội

Ảnh: Thăm tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ, con là Nguyễn Văn Quéo thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Ảnh: Gia đình có 3 nạn nhân là Trần Văn Thùng, con là Trần Thị Mịn và Trần Thị Mịch, khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

Ảnh: Cầu Lung Môn, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân

                                                            Bùi Ngọc Hà  – Chủ tịch Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

                                                                    và Bảo trợ xã hội huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau