Thời gian qua, nhiều nạn nhân chất độc da cam được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ vốn phát triển kinh tế phát triển cuộc sống

    Ngoài ra, mục tiêu kế hoạch còn đề ra hoàn thành xử lý triệt để 100% các điểm và các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

    Đảm bảo 100% phụ nữ có thai tại các vùng ô nhiễm nặng, 100% nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin đáp ứng các yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

    Trong giai đoạn 2021 – 2030 kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đến môi trường và sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân; rà soát, xác định các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

                                                                                                                                                 Nguyệt Thanh