Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các NNCĐDC Việt Nam; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về thảm họa da cam; qua đó vận động sâu rộng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC/DIOXIN; giáo dục, động viên nạn nhân vượt khó, vươn lên, hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng chính sách đối với NNCĐDC/DIOXIN nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân. Đồng thời, tôn vinh những tấm lòng nhân hậu, những tấm gương vượt khó vươn lên của nạn nhân chất độc da cam, khơi dậy phong trào người người, nhà nhà, ngành ngành chung tay xoa dịu nỗi dau da cam.

      Theo nội dung kế hoạch được phê  duyệt, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần tập trung vào những nội dung có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện đúng công tác phòng chống dịch covid-19.

   Cụ thể đối với họat động tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền trên báo Cà Mau, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh- truyền hình các huyện, thành phố; tuyên truyền bằng băng rol, khẩu hiệu, pano, áp phích trước, trong và sau lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Xây dựng phóng sự truyền hình “Gương điển hình tiên tiến của NNCĐDC trong thực hiện chính sách, pháp luật; khắc phục khó khăn vươn lên trong công tác, phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội” phát trên đài phát thanh truyền hình và trình chiếu tại lễ kỷ niệm.

      Các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kỷ niệm theo điều kiện của địa phương mình và tổ chức thực hiện các họat động thăm hỏi, động viên, chia sẻ tặng quà cho các NNCĐDC vào dịp trước và trong ngày tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam trên địa bàn địa phương mình. Các cấp Hội NNCĐDC/DIOXIN xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ và tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn, xây nhà,tặng quà trao học bỗng cho con người động kháng chiến là NNCĐDC đang được hưởng trợ cấp.

       Riêng đối với lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tại Trung tâm hội nghị tỉnh vào ngày 10/8/2021 với tổng số đại biểu dự kiến khoảng 350 người (việc thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19). Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức kêu gọi ủng hộ Quỹ NNCĐDC/DIOXIN năm 2021 trên địa bàn thời gian từ ngày 10/06/2021 đến 31/10/2021.

     Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với Hội NNCĐDC/DIOXIN các sở, ngành đoàn thể có liên quan và các địa phương triển khai cụ thể các nội dung của kế hoạch. Các sở, ban ngành đoàn thể địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung được phân công trong kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả.

 

                                                                                                               Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội