Theo đó, Dự thảo bổ sung trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ dị dạng, dị tật được công nhận, đã hoặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng được xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.

Nếu được xét công nhận, những người có công thuộc nhóm này sẽ được hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, với quy định hiện hành, người hoạt động kháng chiến có con bị dị tật do nhiễm chất độc hóa học mới chỉ giải quyết chế độ cho con chưa được hưởng ưu đãi.

Bổ sung này nhằm giải quyết chế độ cho người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ (nhưng con được hưởng), nên gây thiệt thòi cho người có công, và phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị.

(Theo Báo Tiền Phong 12/9/2017)