Ảnh: Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm với ban, ngành tỉnh Cà Mau

    Sáng ngày 20/03/2023, tại cơ quan Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác của Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đến làm việc tại tỉnh Cà Mau. Đoàn do Tiến sĩ Trần Đức Hùng – Phó tổng íam đốc NACCET – Trưởng Ban quản lý dự án hòa nhập làm trưởng đoàn để khảo sát nhu cầu hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất độc da cam.

 

Ảnh: ông Trần Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc NACCET giới thiệu chương trình

      Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc NACCET giới thiệu nội dung về dự án “hòa nhập”, giới thiệu chung về chương trình hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ và định hướng trong thời gian tới theo hướng sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất da cam”

      Đồng thời đòan cũng nêu yêu cầu tìm hiểu số lượng, mức độ, loại hình khuyết tật của người khuyết tật là NNCĐDC/DIOXIN, người khuyết tật là nạn nhân bom mìn, số lượng người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng tại địa phương; tìm hiểu về các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật hiện có trên địa bàn như: các dịch vụ phục hồi chức năng (PHCN), bệnh viện/cơ sở y tế có khoa/đơn vị PHCN, các họat động đòan thể hỗ trợ sự hòa nhập của người khuyết tật; tìm hiểu về nhu cầu hỗ trợ nâng cáo nâng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương và tìm hiểu thông tin, kết quả các dự án hỗ trợ người khuyết tật (do các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện tại địa phương).

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh trình bày thông tin người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam

     Đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH được ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo về tình hình, số lượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, có phân loại và mức độ sức khỏe, bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của người khuyết tật và NNCĐDC

     Đặc điểm người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam phần đông không tự sinh hoạt, phải có người phục vụ, không nghề, không đất, thiếu vốn sản xuất, tiếp cận thị trường hạn chế, đời sống rất cơ cực

     Tỉnh Cà Mau đã qua thực hiện tốt các chính sách đối với người khuyết tật và NNCĐDC đặc biệt là chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội cho người HĐKC và con đẻ của họ, chế độ bảo trợ xã hội cho người khuyết tật và nạn nhân CĐDC. Nhiều tổ chức xã hội, từ thiện, cá nhân nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ thường xuyên như: làm đường, xây cầu, xây sửa nhà với qui mô nhỏ, giúp xe lăn, khoan cây nước, tặng quà hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn....cũng đáp ứng cho đời sống người khuyết tật và nạn nhân CĐDC nhưng vẫn còn hạn chế và thiếu tính bền vững.

    Về cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho người khuyết tật và nạn nhân CĐDC, trọng tâm là điều trị theo chuyên khoa... của tỉnh còn hạn chế về trang thiết bị, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các cơ sở. Về nhu cầu cơ bản của người khuyết tật và nạn nhân CĐDC trong thời gian tới thống nhất theo 4 mục tiêu của dự án như:

  • Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật
  • Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật và nạn nhân CĐDC
  • Cải thiện chính sách, cải thiện công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật
  • Tăng cường nâng lực quản lý, thực hiện và họat động hỗ trợ người khuyết tật ở các cấp

Ảnh: Làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau

   Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau báo cáo với đoàn về thực trạng đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế người khuyết tật là NNCĐDC/DIOXIN trên địa bàn tỉnh và Hội cũng trình bày những nhu cầu cơ bản của người khuyết tật là nạn nhân CĐDC xin hỗ trợ.

   Đoàn ghi nhận và tiếp thu các thông tin, ý kiến báo cáo đóng góp tại Hội nghị về tình hình và nhu cầu cần thiết cơ bản của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.

      Dựa trên thông tin làm việc với tỉnh Cà Mau, đòan báo cáo với chương trình, sẽ cân nhắc khả năng mở rộng địa bàn dự án “hòa nhập” cũng như thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết là nạn nhân chất độc da cam do USAID tài trợ cho tỉnh Cà Mau.

   Được biết dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất da cam đã triển khai thực hiện ở 8 tỉnh; đợt khảo sát lần này tiến  hành ở 4 tỉnh là: Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Bình Dương để xem xét mở rộng dự án hỗ trợ cho người khuyết tật – nạn nhân chất độc da cam ở vùng vị phơi rãi nặng chất da cam.

                                                                                                           Văn phòng tỉnh Hội