Ảnh: Quan tâm đến NNCĐDC luôn là chủ trương của lãnh đạo Hội NNCĐDC tỉnh Cà Mau

    Đoàn đã đi kiểm tra làm việc tại Tp Cà Mau với lãnh đạo UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo xã Định Bình, phường 6; huyện Đầm Dơi và xã Tân Duyệt, xã Tạ An Khương làm việc với Ban Dân vận cùng các ngành có liên quan.

    Qua kiểm tra cho thấy tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư TW và các Công văn, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các địa phương ở 2 đơn vị đếu kịp thời, đạt kết quả bước đầu.

    Theo báo cáo của Tp Cà Mau, trên địa bàn thành phố có 1.599 NNCĐDC, trong đó 734 người bị dị dạng, dị tật, hưởng hàng tháng là 825 nạn nhân trực tiếp, 209 nạn nhân gián tiếp, 60 nạn nhân được hưởng trợ cấp người phục vụ, người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 81% trở lên và 525 người hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Hơn 4 năm qua đã có 1.760 lượt nạn nhân được đi điều dưỡng tập trung và hỗ trợ điều dưỡng tại gia đình. Dịp lễ, tết hàng năm các đối tượng chính sách và NNCĐDC đều được thăm hỏi tặng quà, vận động được 6 tỷ đồng để chăm sóc cho nạn nhân gặp khó khăn.

   Tại huyện Đầm Dơi có 2.199 NNCĐDC, được hưởng chế độ là 1.060 người, trong đó có 639 đối tượng trực tiếp và 421 gián tiếp, còn lại là dân thường 1.139, trong đó hưởng chính sách bảo trợ xã hội 650 người, hàng năm cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ các cơ quan, đơn vị của huyện và cơ sở thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân hàng trăm lượt, vận động  trên 4,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho 20 hộ NNCĐDC, 6.205 suất quà, 1 cây cầu giao thông nông thôn, 35 xe lăn, vốn sản xuất …thực hiện điều chỉnh tăng trợ cấp theo qui định kịp thời, có 43 người được hưởng trợ cấp, người phục vụ, người HĐKC bị nhiễm CĐHH, bị suy gỉam 81% trở lên.

              

    Ảnh: Quang cảnh làm việc tại Hội nghị kiểm tra Chỉ thị 43/CT-TW tại Cà Mau

   Tuy nhiên thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi hiện chưa thành lập được tổ chức Quỹ NNCĐDC/DIOXIN cấp huyện, huyện Đầm Dơi về tổ chức cán bộ: cán bộ Hội kiêm nhiệm 2 Hội ở cơ sở là 13/16 đơn vị, nên tập trung cho công tác giúp đỡ cho NNCĐDC còn hạn chế; việc huy động các nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân còn hạn chế, số người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH còn nhiều nhưng do mất giấy tờ hoặc bị nhiễm CĐHH đã mắc các loại bệnh, dị tật nhưng không nằm trong danh mục 17 lọai bệnh theo qui định nên chưa đủ căn cứ để hưởng chế độ. Nhiều trường hợp thuộc thế hệ thứ 3 bị nhiễm nặng nhưng chưa co qui định cụ thể để đề nghị hưởng chế độ.

    Sau khi kiểm tra, đoàn sẽ tổng  hợp bá cáo cấp ủy, chính quyền và đề nghị các ngành chức năng quan tâm, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để giải quyết chế độ cho các trường hợp.

                                       Ông Đặng Văn Mỹ, PCT Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Cà Mau.