Nhiệm kỳ qua Hội đã kết hợp vân động, tặng quà hơn 6,3 tỷ đồng, trong đó, xây dựng 33 căn nhà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam số tiền1,6 tỷ đồng. Hiện này toàn huyện có hơn 2.100 người nhiễm chất độc da cam, trong đó có 314 gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, tập trung ở các xã Quách Phẩm Bắc, Tân Thuận, Tân Đức và Tân Duyệt. Bên cạnh đó, huyện có 639 người hoạt động kháng chiến được hưởng chế độ, 421 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến được hưởng chế độ, dân thường là nạn nhân là 1.130 người trong đó hưởng chế độ bảo trợ xã hội 650 người.

     Với phương châm “ Đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm – vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nạn nhâ chất độc da cam huyện Đầm Dơi đề ra 9 chỉ tiêu, trong đó 100% người kháng chiến và con đẻ của người kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chính sách. Vân động trợ giúp nạn nhân đạt 5 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà tình thương. Vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam đạt 300 triệu đồng.

                                    

                                                                          Ảnh: Ban chấp hành mới

     Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 23 thành viên, bầu Ban thường vụ có 5 vị có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 01 trưởng Ban kiểm tra và Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

                                                                                                                      Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Đầm Dơi