Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Mỹ – Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh, đồng chí Võ Quốc Thống, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; cùng lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, Ban Dân vận, các ban, ngành đoàn thể huyện, 13/13 Hội cơ sở, xã, thị trấn tham dự.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

     Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện được thành lập hoạt động trong điều kiện còn hạn chế, kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động Hội còn ít, Ban chấp hành đa số kiêm nhiệm nhưng với tấm lòng “vì NNCĐDC/DIOXIN” huyện Hội và các cấp Hội đã có nhiều phấn đấu tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả.

   Theo báo cáo trong 5 năm qua của Hội nghị đã khẳng định Hội huyện Trần Văn Thời thường xuyên phối hợp với khối dân vận, mặt trận tổ quốc chủ động tham mưu cho huyện ủy, UBND những chủ trương biện pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW tại địa phương. Kết quả Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện được tổ chức Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện hoạt động theo đúng chức năng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Toàn huyện đã kiện toàn được 13/13 xã, thị trấn có Hội với 227 UVBCH và 13 cán bộ chuyên trách. Đã phát triển được 1.108 hội viên ở các cấp Hội, số hội viên tăng hàng năm, từ năm 2015 có 45 chi Hội với 720 hội viên đến nay là 114 chi Hội với 1.108 hội viên, tích cực vận động chăm lo cho NNCĐDC/DIOXIN. Trên địa bàn huyện hiện có 390 người nghi nhiễm CĐDC/DIOXIN đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người khuyết tật, 1.130 người đang hưởng chế độ ưu đãi người HĐKC bị nhiễm CĐHH (đối tượng trực tiếp 543, đối tượng gián tiếp 587).

    Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động được hơn 100 lượt tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp chăm lo cho NNCĐDC với tổng trị giá hơn 5,8 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 39 căn nhà tình thương, 1 cây cầu giao thông nông thôn, 60 chiếc xe lăn, hỗ trợ chuộc đất, khoang 30 giếng nước, quà các loại….đạt 116% kế hoạch 5 năm đã đề ra.

     Công tác đấu tranh đòi công lý: Mua tạp chí da cam phổ biến đến các vị lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể để cập nhật thông tin, tuyên truyền trong hội viên thu thập 3.050 chữ ký ủng hộ vụ kiện NNCĐDC/DIOXIN và 1.262 chữ ký ủng hộ nạn nhân bom nguyên tử đấu tranh đòi xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Lãnh đạo huyện Trần Văn Thời phát biểu chỉ đạo

    Tại Hội nghị,  đồng chí Võ Quốc Thống – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo: yêu cầu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể ở địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo với Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW đặc biệt Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách đối với đối tượng; tiếp tục rà soát các trường hợp đủ điều kiện để làm các thủ tục hưởng chế độ kịp thời đảm bảo chính xác.

Ảnh: Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân

     Ủy ban nhân dân huyện tặng 13 Giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành tốt thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

   Hội nghị cũng đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp Hội cấp trên một số nội dung: sớm có chế độ chính sách cho nạn nhân thế hệ thứ 3, đề nghị giữ nguyên hệ thống tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội NNCĐDC/DIOXIN như hiện nay.

    Trần Văn Thời là một trong những Hội cấp huyện đầu tiên của tỉnh Cà Mau tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW thắng lợi khẳng định công tác chỉ đạo của Hội các cấp về việc sơ kết là cần thiết; các huyện, thành Hội còn lại hòan thành việc sơ kết Chỉ thị 43-CT/TW trong tháng 8/2020.

                      Võ Thanh Danh – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Trần Văn Thời