Dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động thương binh xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị mạnh thường quân và gần 45 hội viên

    Mặc dù tình hình khó khăn, do ảnh hưởng thời tiết, đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vì đối tượng khó khăn, Hội họp mặt hội viên quyên góp được 45 triệu đồng tiền mặt. Từ nguồn vận động này tháng 02/2023 giúp cho 2 hộ gặp khó khăn, đặc biệt là những người bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị thời gian dài, trong đó có hộ nghèo, hộ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam …

Ảnh: Trao quà cho người có hòan cảnh khó khăn

   Tại Hội nghị tặng quà cho 8 hộ có hoàn cảnh khó khăn, (2 phần trị giá mỗi phần trị giá 15 triệu đồng, 2 phần trị giá 5 triệu đồng, 2 phần, trị giá  2 triệu đồng…..)

   Hội nghị cũng xác định trong tháng 03 năm 2023, tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên, duy trì họp mặt hàng tháng để vận động hội viên đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

                                                                                                                                   Văn phòng tỉnh Hội