Xác công tác tổ chức là nhân tố hết sức quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội nên Hội huyện Năm Căn đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội và phát triển hội viên. Đội ngũ cán bộ các cấp hội luôn ổn định và phát huy hiệu quả hoạt động. Hiện bình quân 4,8 hội viên/nạn nhân. Mặt khác Hội đã phát động phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở; và được các tập thể, cá nhân đăng ký.

               

              

Ông Trần Minh Hiệu, P.Chánh VP.HĐND&UBND thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong Hội

    Với đội ngũ cán bộ hội và hội viên hiện có, Hội đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền về hậu quả của CĐHH; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công bị nhiễm CĐHH; đặc biệt là tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW, tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện (12-10-2006 – 12-10-2021); cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”; về phòng chống dịch Covid-19 và vận động cộng đồng chung tay chăm lo cho nạn nhân CĐDC.

    Thực hiện chính sách đối với nạn nhân: Các cấp hội đã phối hợp khá chặt với ngành chức năng để lập hồ sơ đề nghị giám định bệnh, tật cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; cập nhật, bổ sung kịp thời các biến động của nạn nhân vào sổ Bộ. Hiện nay chưa phát hiện các trường hợp khai man để hưởng trợ cấp.

   Về vận động nguồn lực và Quỹ nạn nhân chất độc da cam, hơn 4 tháng qua mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn nhưng Huyện hội đã làm tốt công tác tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Quỹ ở 2 cấp, kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nạn nhân CĐDC/dioxin huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã giao chỉ tiêu vận động cho các ấp, khóm.

    Song song với hoạt động tuyên truyền vận động, Hội đã phát hành Thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các mạnh thường quân vận động ủng hộ Quỹ. Ban Thường vụ Huyện hội đã trực tiếp chỉ đạo khá kỳ quyết theo hướng tập trung vận động có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mạnh thường quân truyền thống và phối hợp chặt với các ngành, đoàn thể, các hội liên quan để vận động và đã được các tập thể, cá nhân nhiệt tình ủng hộ. Từ đó hơn 4 tháng qua tổng nguồn lực vận động được trị giá hơn 611 triệu đồng (đạt 67,97 % so kế hoạch Tỉnh hội giao năm 2022) trong đó có 215.417.000 đồng tiền mặt; đặc biệt đã vận động 50 mạnh thường quân được hơn 61 triệu đồng tiền Quỹ nạn nhân. Hiện nay Quỹ nạn nhân của Hội tồn hơn 400 triệu đồng.

     Với kết quả vận động trên, Hội đã tặng 1.113 suất quà cho nạn nhân và đối tượng nghi nhiễm với tổng trị giá 582.950.000 đồng trong đó: Trợ giúp bằng tiền 372 suất với số tiền 191.800.000 đồng; quà, gạo, xe đạp, tập học sinh, khám bệnh 741 suất trị giá 351.150.000 đồng ngoải ra đã vận động thân nhân của nạn nhân xây dựng 01 căn nhà cho nạn nhân trị giá 40.000.000 đồng

            

                                     Huyện hội trao tặng quà cho nạn nhân

    Bên cạnh công tác vận động nguồn lực và quỹ nạn nhân, Hội đã có 163 cán bộ Hội, hội viên ở 2 cấp tham gia công tác phòng chống đại dịch Covid-19 cụ thể là trực chốt kiểm soát, tham gia téts nhanh kháng nguyên… đặc biệt có 153 cán bộ làm tổ trưởng, thành viên các tổ giám sát cộng đồng phòng chống đại dịch. Một số cán bộ hội bị nhiễm Covid- 19 nhưng đều vượt qua, tất cả cán bộ, hội viên và nạn nhân CĐDC đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống đại dịch Covid-19

    Đạt được kết quả trên trước hết nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và của hội cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và các hội liên quan. Về mặt chủ quan, Huyện hội đã đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo kỳ quyết; có sự nỗ lực thực hiện của cán bộ hội, sự  nhiệt tình tham gia trợ giúp của cộng đồng.

    Với kết quả bước đầu đầy hứa hẹn trên đây, sáu tháng cuối năm 2022 Hội tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt với cơ quan truyền thông và các ngành đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền trong đó có kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam; đề ra các giải pháp vận động phù hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kỳ quyết để đạt kế hoạch năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp cho nạn nhân đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ Đại hội 2 cấp hội nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

                                                                                                                      Văn phòng Huyện hội Năm Căn