Khu nhà ở xã hội tại khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau.


Theo đó, tiêu chí và số điểm ưu tiên cụ thể gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (không thuộc đối tượng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công), được xét ưu tiên 10 điểm.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% được xét ưu tiên 9 điểm.

Giáo sư, nhà giáo nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ nhân dân; người được tặng thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Quân công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Kháng chiến các hạng) được xét ưu tiên 8 điểm.

Phó giáo sư; tiến sĩ; nhà giáo ưu tú; thầy thuốc ưu tú; nghệ sĩ ưu tú; chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét ưu tiên 7 điểm.

Người khuyết tật, người già cô đơn được xét ưu tiên 6 điểm. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 20 năm trở lên được xét ưu tiên 5 điểm. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 10 năm đến dưới 20 năm được xét ưu tiên 4 điểm. Hộ gia đình có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên, có thâm niên công tác mỗi người từ 05 năm đến dưới 10 năm được xét ưu tiên 3 điểm. Hộ gia đình có 01 cán bộ, công chức, viên chức, có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên được xét ưu tiên 2 điểm. Hộ gia đình có 01 cán bộ, công chức, viên chức, có thâm niên công tác từ 05 năm đến dưới 10 năm được xét ưu tiên 1 điểm.

Nguyên tắc xét duyệt phải công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng dân cư. Xét chọn phải đúng đối tượng, đủ điều kiện, theo đúng trình tự thủ tục xét chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng nhiều tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo một tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước. Trường hợp đã thực hiện lựa chọn đối tượng thông qua phương pháp chấm điểm nhưng quỹ nhà không đủ để bố trí cho tất cả đối tượng có số điểm bằng nhau thì việc chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do Sở Xây dựng tổ chức, có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

                                                                                                                                                        Nguyệt Thanh