Tham dự lễ trao quà có đại diện Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quố

   Tham dự lễ trao quà có đại diện Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc và ban, ngành đoàn thể xã cùng 100 hộ là hội viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

    Quà tuy gía trị nhỏ nhưng cũng góp phần giải quyết cho hội viên gặp khó khăn

 

Ảnh: Tặng quà cho hội viên

  

                                                                                                    Văn phòng tỉnh Hội NNCĐDC/DIOXIN Cà Mau