Ảnh: Bàn giao nhà cho nạn nhân Nguyễn Thị Sơn, ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình

     Căn nhà được bàn giao lần này Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thới Bình hỗ trợ xây cất cho bà Nguyễn Thị Sơn là đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn về nhà ở, thường trú ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch. Căn nhà được xây cất bán cơ bản với tổng diện tích hơn 70 mét vuông, tổng giá trị căn nhà hơn 105 triệu đồng; trong đó, từ nguồn Quỹ vận động Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vốn thêm xây cất.

   Căn nhà được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ xây cất và bàn giao lần này là 1 trong 3 căn nhà mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thới Bình vận động và triển khai hỗ trợ xây cất cho những nạn chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong đợt kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và sẽ được bàn giao trước ngày 01/08/2021, mỗi căn với mức hỗ trợ xây cất từ 30 đến 40 triệu đồng. Tổng giá trị xây dựng nhà ở đợt này là 295 triệu đồng trong đó huyện Hội vận động hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do gia đình góp thêm).

                                                                Lê Hoàng Yên – Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN huyện Thới Bình