n thuộc Trung ương Hội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã khái quát tình hình tổ chức Hội các cấp; kết quả vận động nguồn lực; công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đề nghị Ban Chỉ đạo 701 phối hợp cùng tổ chức 3 sự kiện lớn trong hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), gồm: Đại hội điển hình tiên tiến “Vì Nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV; Hội thảo khoa học quốc tế; Mít tinh kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh báo cáo hoạt động của Hội

Phát biểu trong buổi đến thăm và làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo một số kết quả đạt được trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Quân đội đã tích cực triển khai nhiệm vụ rà soát bom mìn, tẩy độc. Tuy nhiên, do số lượng bom mìn, vật nổ lớn, khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học rộng, địa hình phức tạp, nên nhiệm vụ này còn rất nặng nề. Chúng ta quyết tâm đến năm 2030 cơ bản làm sạch chất độc dioxin; đến năm 2045 cơ bản sạch bom mìn, chất nổ. Đồng chí cũng cho biết: gần đây, nhận thức của Hoa Kỳ về trách nhiệm khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học ở Việt Nam đã có chuyển biến; hằng năm đã hỗ trợ hàng trăm triệu USD cho nhiệm vụ này. Về công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu: phải kiên trì vận động, đấu tranh, tích cực ủng hộ các vụ kiện đòi công lý cho NNCĐDC.

Đồng chí cũng chia sẻ: vai trò của Hội NNCĐDC/dioxin rất lớn, vừa qua Hội đã làm được rất nhiều việc; tuy vậy, việc đánh giá còn chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Hội, chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 701 và Hội NNCĐDC/dioxin. Vì vậy, thời gian tới cần triển khai ngay việc xây dựng quy chế phối hợp, trình Thủ tướng ký.

Đồng chí khẳng định: Ban Chỉ đạo 701 sẽ đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; trong đó sẽ nghiên cứu hỗ trợ kinh phí trong công tác tuyên truyền, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế và mít tinh Lễ Kỷ niệm…

                           Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Trung ương Hội

                                                                                                   Bài và ảnh: Mạnh Dũng – Đình Trọng