Ảnh: Trao quà cho NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau

    Từ nguồn vận động Hội các cấp đã tổ chức giúp đỡ hàng ngàn lượt NNCĐDC/DIOXIN được hưởng lợi ích như: xây dựng 42 căn nhà, sửa chữa 15 căn, xây dựng 5 cầy cầu giao thông nông thôn, tặng quà các loại 12.553 suất trị giá 4.727 triệu đồng, 272 chiếc xe lăn, 43,7 tấn gạo, khám chữa bệnh 940 lượt….

    Toàn tỉnh hiện nay có trên 17 ngàn NNCĐDC trong đó được hưởng chính sách người họat động kháng chiến bị nhiễm CĐDC là 3.545 người, con người họat động kháng chiến bị nhiễm CĐDC là 2.276 và đối tượng bị khuyết tật nặng là 5.644 người

                                                               Bài và ảnh: Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội