Trong 6 tháng đầu năm 2018 các cấp Hội trong tỉnh Cà Mau đã vận động được 4.783.396.000đ, trong đó tỉnh Hội vận động 477.600.000đ gồm tiền mặt và quà 2.386.695.000đ, vật chất, quy tiền 2.396.701.000đ. Bằng nguồn tiền vận động Hội các cấp đã tổ chức tặng quà cho các nạn nhân CĐDC và người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bàn huyện, thành phố 6.207 suất quà, xây mới nhà 31 căn, sửa chữa 4 căn, 5 cây cầu giao thông nông thôn, 5 cây nước, xe lắc, xe lăn, nhu cầu yếu phẩm như: 16,7 tấn gạo, mì … Về thông tin tuyên truyền đã đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của tỉnh Hội, mạng Vic để trao đổi tài liệu, công văn, hoàn thành Đại hội cấp cơ sở 101/101 đơn vị xã, phường, thị trấn và Đại hội cấp huyện, thành phố 7/9 đơn vị đúng theo kế họach.

                                                                          

     Thời gian tới, Hội tập trung chỉ đạo Đại hội lần IV nhiệm kỳ (2018-2023) ở các huyện  còn lại và cấp tỉnh, phát động vận động Quỹ NNCĐDC/DIOXIN theo kế hoạch 2018 mà cao điểm là đợt 10/8 kỷ niệm 57 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, triển khai giúp đỡ nạn nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 57 năm Thảm họa da cam (10/8).

                                                                             Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau