Ảnh: Trao quà cho NNCĐDC/DIOXIN tỉnh Cà Mau

      Từ nguồn vận động Hội các cấp đã tổ chức giúp đỡ NNCĐDC/DIOXIN xây dựng 25 căn nhà, sửa chữa 2 căn, xây dựng 4 cầy cầu giao thông nông thôn, tặng quà các loại 5.584 suất trị giá 2.494 triệu đồng, 129 chiếc xe lăn, 25,3 tấn gạo, khám chữa bệnh 639 lượt….

      Toàn tỉnh hiện nay có trên 17 ngàn NNCĐDC trong đó được hưởng chính sách người họat động kháng chiến bị nhiễm CĐDC là 3.552 người, con người họat động kháng chiến bị nhiễm CĐDC là 2.277 và đối tượng bị khuyết tật nặng là 5.181 người

                                                        Bài và ảnh: Đặng Văn Mỹ - Phó chủ tịch tỉnh Hội