Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

     Trong thời gian qua, Hội đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 06/9/2016 về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, Hội các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân với số tiền 19.800.000 đồng tiền mặt và trên 6.000 ký gạo trao cho trên 400 nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Hội còn giải quyết cho 03 nạn nhân vay vốn phát triển kinh tế gia đình với số tiền 27 triệu đồng (thời gian trả 5 năm, không tính lãi).

    Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 06 tháng cuối năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố tiếp tục vận động tạo nguồn quỹ Hội để triển khai hiệu quả các chương trình trợ giúp người bị nhiễm chất độc da cam như: Xe lăn, phục hồi chức năng vận động, phẫu thuật thay thủy tinh cho người mù và các hoạt động trợ giúp khác. Phối hợp với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, thăm, tặng quà nhân các ngày lễ, tết,…

Trúc Hà