Trong 5 năm qua, với số lượng Ban Chấp hành hội gồm 7 người, hầu hết là kiêm nhiệm, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”; Ban chấp hành Hội phường 8 đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn phường chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, với tổng số tiền hơn 286 triệu đồng. Từ nguồn tiếp nhận Hội đã giúp đỡ cho 300 lượt đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học trong chiến tranh, trong đó có 156 lượt nạn nhân chất độc da cam, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; Ngoài ra Hội còn tiếp nhận nhiều nguồn hỗ trợ từ thành Hội và tỉnh Hội, các đơn vị khác với tổng số tiền 24 triệu đồng để hỗ trợ thường xuyên, học bổng, trao sinh kế, khó khăn đột suất, tặng quà trong các dịp lễ, tết và Ngày “Vì nạn nhân chất da cam Việt Nam” 10/8 hằng năm.

   Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội phường 8 tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; tích cực vận động kết nạp hội viên mới; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; mở rộng công tác đối ngoại; tích cực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đồng hành ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; duy trì các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên hội viên, nạn nhân da cam trong dịp lễ, tết, ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 hàng năm.

    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ (2023 – 2028) gồm 9 người; bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Tp Cà Mau, nhiệm kỳ (2023 – 2028).

 

Ảnh: Ban chấp hành mới ra mắt

     Đại hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 8  là tổ chức Hội thứ 2 của Thành Hội Cà Mau hoàn thành đại hội.

                                                                             Văn phòng tỉnh Hội